Ufak, sıcacık bir çay dükkanı, muhabbetle, nezaketle, mûsikî ile demlenen çaylar! ”Sahibü’l Çay Âsaf Osman Efendi’‘ye