Bir Azerbaycan Türküsü ”Çay Gelsin”

Çay, medeniyetler ilerledikçe yürümüş insanlarla, her kültürde, her ritüelde bir yer bulmuş kendine. Azeri dostlarımız da çayı şereflendirecek bir türküye imza atmışlar.

Kimin canı yanıyorsa getirin çayı demişler!

İşte o efsane türkü ve güncellenmiş yorumu…

Zeynel Cabbarzade’den alıntı yapılan ”Kimin Ağrıyır Canı’‘ ya da bir başka ismi ile ”Çay Gelsin” türkü sözleri;

Kimin ağrıyır canı

Okşayıptı mercanı

Her bir derdin dermanı çay çay çay

Armudu istikanda çay

Üregimiz yananda çay

Aranlısan dağlısan çay çay çay

Etirlisan dağlısan çay çay çay

Herkese gelse gonah

Lazım değil soruşmah

Gelsin yemehten gabah çay çay çay

Gışın garlı savunda

Yayda gırda bayırda

Gezir ne sorağında çay çay çay

Armudu istikanda çay

Üregimiz yananda çay

Aranlısan dağlısan çay çay çay

Etirlisan dağlısan çay çay çay

A gülüm ey

Alın gelin elleri

Kimin yohtur heberi

Okşayıptı mehmeri çay çay çay

Armudu istikanda çay

Üregimiz yananda çay

Aranlısan dağlısan çay çay çay

Etirlisan dağlısan çay çay çay

Üregim çay çay çay

Etirim çay çay çay

Mehmerim çay çay çay

Şheron isimli Azeri grup, bu efsane türküyü acapella şeklinde yeniden yorumlamış.

Doğrusu ben çok beğendim, bakalım siz ne düşüneceksiniz:)

Yaşasın içinden çay geçen şarkılar!